Bệnh hô hấp không phân loại do hoá chất, khí, khói và chất bay hơi

Unspecified respiratory condition due to chemicals, gases, fumes and vapours

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ