Áp xe trong cơ thắt hậu môn

Intrasphincteric abscess

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ