Bệnh gan do rượu, không đặc hiệu

Alcoholic liver disease, unspecified

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ