Bệnh gan nhiễm độc có viêm tiểu thùy gan mạn

Toxic liver disease with chronic lobular hepatitis

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ