Bệnh da do tiêu lớp gai thoáng qua [Grover]

Transient acantholytic dermatosis [Grover]

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ