Bệnh dày sừng mắc phải [da dày] ở lòng bàn tay và bàn chân

Acquired keratosis [keratoderma] palmaris et plantaris

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ