Bệnh da tăng bạch cầu trung tính có sốt [Hội chứng Sweet]

Febrile neutrophilic dermatosis [Sweet]

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ