Bất thường số đo huyết áp, không có chẩn đoán

Abnormal blood-pressure reading, without diagnosis

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ