Ăn chất độc khác đã xác định như thực phẩm

Toxic effect: Other specified noxious substances eaten as food

 


Dữ Liệu Đang Được Cập Nhật !

 

Danh sách phòng khám

Danh sách bác sỹ