ECOMEDIC

Hệ sinh thái y tế đầu tiên dành cho người Việt

30+

Bác sỹ, chuyên gia tư vấn Online

313

Phòng khám trong hệ thống Ecomedic

100+

Lượt tải phần mềm EZ Pharma

Giới thiệu chung

Về hệ sinh thái y tế Ecomedic

Phù hợp cho nhiều đối tượng

Phòng khám & bệnh viện
Quy mô nhỏ


 • Tăng hiệu quả quản lý
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Kết nối với các bệnh viện lớn tại Việt Nam và Nhật bản
 • Hội chuẩn Online
 • Tăng hiệu quả khám chữa bệnh
 • Tăng uy tín bệnh viện

Cơ sở
nghiên cứu


 • Kết nối dễ dàng
 • Chia sẻ thông tin phục vụ nghiên cứu và lợi ích cộng đồng

Công ty
y tế


 • Tăng hiệu quả quản lý
 • Nâng cao danh tiếng

Cá nhân sử dụng
và gia đình


 • Đặt lịch khám Online
 • Dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình
 • Kết nối thường xuyên với bác sĩ