EZ Clinic tối ưu nguồn lực chuẩn mực dẫn đầu

Đăng ký dùng thử

Karte Vietnam ký hợp đồng với phòng khám phụ sản Tân Mai

Phòng khám phụ sản Tân Mai ký hợp đồng sử dụng dịch vụ đặt lịch hẹn khám với Karte Vietnam.

Theo đó, Karte Vietnam sẽ triển khai hệ thống MSS và đưa vào sử dụng từ ngày 20.03.2016. Đây là một trong những phòng khám đầu tiên sử dụng phần mềm để quản lý công tác hẹn khám và đặt lịch hẹn tự động cho bệnh nhân, giảm tải sức người cho phòng khám.

 

Bình luận