EZ Clinic tối ưu nguồn lực chuẩn mực dẫn đầu

Đăng ký dùng thử

Karte VN Cập nhật phiên bản mới 1.5.0 – Quản lý dược, vật tư y tế & hóa đơn

Karte Vietnam thông báo thời gian cập nhật phiên bản mới của KCCK, thời gian update từ 6am-9am ngày 19/06/2016. Trong thời gian này, quý khách không thể đăng nhập phần mềm, hoặc có thể phát sinh lỗi quá trình đăng nhập và sử dụng phần mềm. Phiên bản nâng cấp sẽ bao gồm thêm các chức năng mới:

  • Quản lý dược
  • Quản lý vật tư y tế
  • Quản lý hóa đơn, viện phí

Karte Vietnam xin trân trọng thông báo và đề nghị quý khách hàng cập nhật phần mềm để trải nghiệm các chức năng mới của hệ thống quản lý y tế toàn diện KCCK.

Bình luận