EZ Clinic tối ưu nguồn lực chuẩn mực dẫn đầu

Đăng ký dùng thử

Karte Vietnam thông báo cập nhật phiên bản mới (ver 1.5.2)

Karte Vietnam thông báo thời gian cập nhật phiên bản mới của KCCK, thời gian update từ 6am-9am ngày 30/07/2016. Trong thời gian này, quý khách không thể đăng nhập phần mềm, hoặc có thể phát sinh lỗi quá trình đăng nhập và sử dụng phần mềm. Phiên bản nâng cấp sẽ sửa lỗi và thay đổi lại mẫu bệnh án chung cho các phòng khám. Vậy, Karte Vietnam trân trọng thông báo và đề nghị quý khách hàng update phần mềm để trải nghiệm một phiên bản hoàn thiện hơn của hệ thống quản lý y tế toàn diện KCCK.

Bình luận