Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt

  • Chuyên khoa: Mắt
  • 68/282A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận1, Hồ Chí Minh
  • Không công bố
 
Hẹn khám trước
Giường bệnh
24/7
Bảo hiểm
Nhà thuốc
Thanh toán thẻ
 

Giới thiệu

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt có địa chỉ tại 68/282A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận1, Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở có uy tín trong việc khám các bệnh về chuyên khoa mắt

 
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Đánh giá tổng quan:
0/5
 
Dữ liệu đang được cập nhật

Phòng khám vừa xem

lasl tes