Phòng Khám Nha Khoa Minh Huệ

 
Hẹn khám trước
Giường bệnh
24/7
Bảo hiểm
Nhà thuốc
Thanh toán thẻ
 

Giới thiệu

 
Bọc răng sứ
Hàn răng, nhổ răng
Trám răng thẩm mỹ

Trang thiết bị đầy đủ khám chuyên khoa 

Đánh giá tổng quan:
0/5
 
Dữ liệu đang được cập nhật

Phòng khám vừa xem

lasl tes