EZ Clinic tối ưu nguồn lực chuẩn mực dẫn đầu

Đăng ký dùng thử

Ra mắt trang thông tin y tế giaidapyte.vn

Ngày 07.04.2016, Karte Vietnam chính thức ra mắt khách hàng trang thông tin tư vấn sức khỏe giaidapyte.vn.

Trang thông tin y tế cung cấp đầy đủ các thông tin mới nhất, cập nhật nhất về thông tin bệnh, thuốc, và tư vấn chăm sóc sức khỏe cá nhân. Thông tin chi tiết xin vui long truy cập website: http://www.giaidapyte.vn/

 

Bình luận