EZ Clinic tối ưu nguồn lực chuẩn mực dẫn đầu

Đăng ký dùng thử

Karte Vietnam triển khai hệ thống đặt lịch hẹn khám cho phòng khám nha khoa Thiện Mỹ

Ngày 05.04.2016, Karte Vietnam bước đầu triển khai hệ thống đặt lịch hẹn khám cho phòng khám nha khoa Thiện Mỹ.

Theo thỏa thuận của hai bên, phòng khám sẽ bắt đầu sử dụng dịch vụ hẹn khám MSS trước khi quyết định các bước tiếp theo. Karte Vietnam hi vọng sẽ triển khai phần mềm quản lý phòng khám (có tích hợp hệ thống đặt lịch MSS) cho phòng khám nha khoa Thiện Mỹ.

Bình luận